DIERENERF.nl - Alles voor Huis & Boerderijdieren

Beestachtig Veel Producten - Voor 15:00 besteld, Morgen Geleverd ! 
Voor 15:00uur Besteld
Morgen in Huis

Gratis Verzending
Vanaf €50,-

7 Dagen per Week
Online & Bereikbaar

Privacy Verklaring

Dierenerf.nl – Neemt uw privacy serieus !

Privacy Verklaring

Dierenerf.nl, handelende onder de naam Dierenerf , gevestigd aan De Charloisse Lagedijk 610, 3084 Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

De administratie van Dierenerf.nl is tevens Functionaris Gegevensbescherming en is te bereiken via info@dierenerf.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Dierenerf.nl verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Bedrijfsnaam
 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer, vast / mobiel
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op de website aan te maken, in correspondentie vermeld of telefonisch doorgeeft.
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over activiteiten op onze website
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app
 • Bankrekeningnummer
 • Inschrijving Kvk
 • BTW nummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Dierenerf.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen en verzenden van uw bestelling
 • Het afhandelen van uw betaling.
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze producten.
 • Om goederen bij u af te leveren.
 • Dierenerf.nl verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Dierenerf.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of –systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Dierenerf.nl) tussen zit.

Hoelang wij persoonsgegevens bewaren

Dierenerf.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Dierenerf.nl hanteert daarvoor een bewaartermijn van 10 jaar.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Dierenerf.nl verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Dierenerf.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Dierenerf.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies. Daarnaast ook analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opstaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht op uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Dierenerf.nl en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekend dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u, of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@dierenerf.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readablezone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart, dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, in ieder geval binnen 4 weken, op uw verzoek. Dierenerf.nl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dit kan via de link https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Dierenerf.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking  en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op. Telefonisch op +31 6 16874247 of per e-mail info@dierenerf.nl

DIERENERF.NL

Adres:
Charloisse Lagedijk 610
3084LH - Rotterdam

Telefoon: 010 - 2290882
Mobiel: 06 - 13659720
E-mail: info@dierenerf.nl

K.v.k.: 76072770
BTW-Id: NL003052808b51
IBAN: NL15INGB0006244707

Volg ons op:

0